Bokning

Jaktlags eller motsvarandes bokning av älgbanan sker via Urban Allard, tel: 070-307 41 36

 

Bokning av hagelbanan sker via Bengt Blomberg: Tel: 070-688 90 03

Alla banorna är bokade fredag den 27 oktober mellan 12:00-20:00

Älgbanan är reserverad

Söndagen den 10 december kl. 10:00 - 14:00

Söndagen den 14 januari 2018 kl. 10:00 - 13:00

 

Inskjutningsbanan är reserverad

 

Grisbanan är reserverad