Bokning

Jaktlags eller motsvarandes bokning av älgbanan sker via Urban Allard, tel: 070-307 41 36

 

Bokning av hagelbanan sker via Bengt Blomberg: Tel: 070-688 90 03

Alla banorna är bokade fredag den 27 oktober mellan 12:00-20:00

Älgbanan är reserverad

Söndagen den 22 oktober kl. 10:00 - 14:00

Fredagen den 27 oktober kl. 12:00 - 18:00

Söndagen den 12 november kl. 10:00 - 14:00

 

 

Inskjutningsbanan är reserverad

 

Grisbanan är reserverad